Kirjoitukset

Tiedolla johtaminen on tiedon systemaattista analysointia sen hyödyntämiseksi päätöksenteossa. Se kuuluu osana tietojohtamisen alueeseen. Toisin sanoen se on arvon tuottamista aineettomista voimavaroista. Tiedolla johtamisen kokonaisuuteen kuuluvat sekä tiedon tuottaminen että tiedon hyödyntäminen. Jos toinen näistä osatekijöistä puuttuu, niin...

Kotikunnassani Tuusulassa on tällä hetkellä eri kokoisia kouluja, mikä on rikkaus ja yksi kunnan veto- ja pitovoimatekijöistä. Tuusulan mittavan palveluverkkouudistuksen syynä on huonokuntoiset ja sisäilmaongelmista kärsivät koulut/päiväkodit; ei niiden koko.

Inflaatio tarkoittaa taloustieteessä hintojen nousua ja sen seurauksena rahan ostovoiman heikkenemistä. Rahan reaalinen arvo siis laskee.

Pieni, suuri kaupunki (Kerava), Järvenpää - Elinvoimainen kulttuurikaupunki, Ylpeästi lande (Nurmijärvi), Elämisen taidetta (Tuusula), Aurinkoa arkenakin (Naantali), Arktinen pääkaupunki (Rovaniemi), Puhdasta kultaa (Kittilä) ovat tässä esimerkkeinä Suomen kuntien ja kaupunkien käyttämistä sloganeista eli iskulauseista.

Alun perin oikeusvaltio on kehitetty estämään mielivaltaista hallintoa ja lainkäyttöä. Oikeusvaltiossa valta on jaettu eri instituutioille, jotta vallan väärinkäyttö hallinnon sisällä ei olisi mahdollista. Opposition yksi tehtävä on valvoa hallintoa ja sitä, että se käyttää valtaansa oikein. Myös median pitäisi olla hallinnosta ja vallanpitäjistä...

Kouluterveyskyselyn 2021 perusteella lasten ja nuorten hyvinvointi Suomessa on heikentynyt viime vuosina, vaikka suurin osa onkin edelleen tyytyväisiä elämäänsä. Tytöistä ahdistuneisuutta koki 30 %. Pojilla vastaava luku oli 8 %. Myös yksinäisyyden tunne oli lisääntynyt kahden vuoden takaisesta mittauksesta.

Länsimaiden on ollut välttämätöntä määrätä Venäjälle pakotteita ja pyrkiä nopeasti eroon venäläisestä energiasta. Se on kiihdyttänyt Suomessa ja muualla Euroopassa inflaatiota. Energian, elintarvikkeiden ja monien muidenkin tuotteiden hinnat ovat nousseet epävarmuuden lisäännyttyä.

Usein mietin, kuinka hirveitä asioita pitää tapahtua ennen kuin nykyihmisen itsekkäät silmät avautuvat ja ahneus väistyy edes hetkeksi.