Kirjoitukset

Ylen Luovien sisältöjen päätoimittaja Ville Vilén on osuvasti luonnehtinut poliittista satiiria seuraavasti: "Poliittinen satiiri on merkki terveestä demokratiasta. Hyvin tehtynä se kolkuttelee sovinnaisuuden rajoja, puhuttaa, ärsyttää ja naurattaa."

Suomessa oli kenties maailman paras koulujärjestelmä.
Opetus- ja kulttuuriministeriön tuoreesta ensimmäisestä Sivistyskatsauksesta selviää, että 1990-luvulta alkaen oppimistulokset Suomessa ovat heikentyneet ja suomalaisten koulutustason nousu on pysähtynyt.

Sähkö on luonteeltaan sellaista, että sen varastoiminen on hankalaa. Siksi sitä tuotetaan joka hetki vain sen verran kuin juuri silloin tarvitaan. Energiankäytön huippuja on kuitenkin vaikea sovittaa juuri siihen hetkeen, kun sattuu tuulemaan navakasti.

Julkisen sektorin kokoa voi mitata esimerkiksi vertaamalla julkisen sektorin kokonaismenoja bruttokansantuotteeseen. Suomessa julkisyhteisöjen menot ovat suuret verrattuna moniin muihin maihin. Suomessa julkisten menojen suhde BKT:hen vuonna 2020 oli 57,5 %. Esim. Virossa vastaavana ajankohtana sama suhdeluku oli 45,9 % ja Ruotsissa 51,4 %.

Suomen sosiaali- ja terveyspalvelut sekä vanhustenhoito ovat kriisiytyneet. Julkisuudessa on alkanut syyllisten etsiminen. Media, poliittiset puolueet ja muut tahot etsivät syyllisiä ja hallitusta, jonka aikakaudella tehtiin mahdolliset pahimmat sote-virheet. Lisäksi äskettäin käyty sote-alan työtaistelu sai varsin rumia piirteitä.

Tiedolla johtaminen on tiedon systemaattista analysointia sen hyödyntämiseksi päätöksenteossa. Se kuuluu osana tietojohtamisen alueeseen. Toisin sanoen se on arvon tuottamista aineettomista voimavaroista. Tiedolla johtamisen kokonaisuuteen kuuluvat sekä tiedon tuottaminen että tiedon hyödyntäminen. Jos toinen näistä osatekijöistä puuttuu, niin...

Kotikunnassani Tuusulassa on tällä hetkellä eri kokoisia kouluja, mikä on rikkaus ja yksi kunnan veto- ja pitovoimatekijöistä. Tuusulan mittavan palveluverkkouudistuksen syynä on huonokuntoiset ja sisäilmaongelmista kärsivät koulut/päiväkodit; ei niiden koko.

Inflaatio tarkoittaa taloustieteessä hintojen nousua ja sen seurauksena rahan ostovoiman heikkenemistä. Rahan reaalinen arvo siis laskee.

Pieni, suuri kaupunki (Kerava), Järvenpää - Elinvoimainen kulttuurikaupunki, Ylpeästi lande (Nurmijärvi), Elämisen taidetta (Tuusula), Aurinkoa arkenakin (Naantali), Arktinen pääkaupunki (Rovaniemi), Puhdasta kultaa (Kittilä) ovat tässä esimerkkeinä Suomen kuntien ja kaupunkien käyttämistä sloganeista eli iskulauseista.