Tiedolla johtaminen

12.09.2022

Tiedolla johtaminen on tiedon systemaattista analysointia sen hyödyntämiseksi päätöksenteossa. Se kuuluu osana tietojohtamisen alueeseen. Toisin sanoen se on arvon tuottamista aineettomista voimavaroista. Tiedolla johtamisen kokonaisuuteen kuuluvat sekä tiedon tuottaminen että tiedon hyödyntäminen. Jos toinen näistä osatekijöistä puuttuu, niin tiedolla johtaminen ei onnistu ainakaan optimaalisesti.

Olen huomannut, että tiedolla johtaminen on termi, jota viljellään toisinaan liian kevyin perustein. Se kuulostaa hyvältä ja korkeatasoiselta, mitä se oikein toteutettuna onkin, mutta sen toteutus saattaa jäädä vain korulauseen tasolle. Joskus sanoista on vielä pitkä matka tekoihin.

Tiedolla johtamiseen perustuva päätöksenteko on itse asiassa aika vaikeaa ja vaatii kurinalaisuutta. Se saattaa joskus vaatia myös joidenkin henkilöiden jääväämistä jossain kohtaa päätöksentekoprosessia, se voi tarkoittaa ystävän mielipiteen ohittamista tai se voi tarkoittaa jonkin oman aikaisemman näkemyksen kyseenalaistamista. Tällaisissa tapauksissa tiedolla johtamiseen pohjautuva päätöksenteko voi tuntua erityisen vaikealta.

Tiedolla johtamisen yhteydessä on muistettava myös inhimillisen tietokäyttäytymisen rajat. Ihminen ei aina toimi rationaalisesti eli järkiperusteisesti. Duken yliopiston käyttäytymistaloustieteen professori Dan Arielyn (2008) sanoin ihminen on ennustettavan irrationaalinen. Tunteet kuuluvat ihmisen kokonaisuuteen. On kuitenkin syytä huomata, ettei tunne ole järjen vastakohta. Järjen vastakohta on järjen puuttuminen.

Tunteet vaikuttavat myös siihen, millaista tietoa otamme vastaan. Tunteet ovat mielestäni se kaikkein vaikein asia tiedolla johtamisessa. Joskus tunteet pitäisi pystyä sulkemaan pois. Joskus tunne voi taas tukea päätöksentekoa. Kun on kerännyt tiedot, analysoinut ne ja jos sen jälkeen tuntee tekevänsä oikean ja tietoon perustuvan päätöksen, niin se on ehkä parasta tiedolla johtamisessa. Käytännössä päätöksenteko on yhdistelmä tietoa ja kokemukseen pohjautuvaa intuitiota. Muodostuakseen intuitio vaatii tiedon ja kokemusta kyseisestä asiasta.

Tiedolla johtamista vaikeuttaa myös se, että ihminen saattaa valikoida ja jättää informaatiota huomioimatta huomaamattaankin. Ihminen voi myös tulkita tietoa virheellisesti tai muuntaa tietoa omien kokemusten tai mieltymystensä suuntaisesti. Siksi olisi tärkeää keskustella muiden asiantuntijoiden kanssa ennen päätöksentekoa. Mitä laajempi tieto- ja kokemuspohja päätöksen taustalla on, sitä varmemmin se perustuu tiedolla johtamiseen. Joskus jollekin päätöksentekijälle oman selustan turvaaminen saattaa muodostua tärkeämmäksi kuin optimaalinen päätös.

Nykyhetkeä leimaa suuri epävarmuus tulevasta. Kaikesta ei ole saatavilla tutkimus- tai historiatietoa. Epävarmuuden ja monimutkaisten ongelmien vallitessa on kyettävä toimimaan epätäydellisen informaation varassa. Tällöin on hyödynnettävä asiantuntijoille kertynyttä hiljaista tietoa ja kokemus nousee hyvin tärkeäksi tekijäksi.