Syntyvyys nousuun lapsimyönteisyydellä

10.04.2024

Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen totesi alkuvuodesta, että Suomen ikärakenne on maailman toiseksi vanhin ja vanhushuoltosuhde EU:n toiseksi korkein.

Vuonna 2023 Suomessa syntyi 43 320 lasta. Edellisen kerran näin alhainen luku on nähty vuonna 1836.

Kuolleita vuonna 2023 oli 61 106 ihmistä eli reilusti enemmän kuin syntyneitä.

Syntyvyyden alenemisessa on tekijöitä, joiden muuttaminen on vaikeaa, koska taustalla on kulttuurillinen muutos. Elämyksellisyyteen perustuvat elämäntavat ovat yleistyneet.

Savon Sanomat kirjoitti 24.9.2023 pääkirjoituksessaan, että alentunut syntyvyys merkitsee huomattavia yhteiskunnallisia muutoksia. Väestön ikääntyminen haastaa jo nyt hyvinvointiyhteiskunnan kestävyyttä.

Syntyvyyden laskusta on haittaa myös Suomen kilpailukyvylle. Suomi tarvitsee osaavaa työvoimaa myös omasta takaa.

Vuonna 2023 Suomen väestönkasvu perustui maahanmuuttoon. Maahanmuuttajia oli 58 496 enemmän kuin maastamuuttoja.

Työeläkevakuutusyhtiö Varman toimitusjohtaja Risto Murto sanoi alkuvuodesta Verkkouutisille, ettei pidä realistisena, että Suomea korkeamman elintason maista saataisiin tilastollisesti isoja määriä maahanmuuttajia. Murron mukaan saamme erikoisosaajia fokusoidusti, mutta emme pitkäaikaisesti.

Jokaisella on luonnollisesti oikeus päättää, yrittääkö hankkia lapsia vai ei. On myös muistettava, että kaikki eivät saa lapsia, vaikka haluaisivatkin.

Hallitus on käynnistänyt väestöpoliittisen selonteon valmistelun. Ensi vuonna valmistuvasta selonteosta toivotaan konkreettisia keinoja muun muassa syntyvyyden lisäämiseen. Yhtenä toimena istuva hallitus on päättänyt lapsilisien korottamisesta.

Tutkijoiden mukaan syrjäytymisellä ja lapsettomuudella on vahva yhteys. Risto Murto sanoi aikaisemmin mainitsemassani haastettalussa ajattelevansa niin, että jos hän johonkin satsaisi voimavaroja niin keskusteluun siitä, miksi meiltä syrjäytyy koulutuksesta ja monella tapaa elämästä suuri joukko erityisesti poikia.

Ministeri Grahn-Laasonen toivoi alkuvuonna Verkkouutisissa yhteiskuntaan ja työelämään enemmän lapsimyönteistä ajattelua. Hänen mukaansa käsitykset perhe-elämästä saattavat olla värittyneet siihen suuntaan, että ollaan uupuneita vanhempia. Hän pohti myös, että jääkö liian usein kertomatta, että lapset tuottavat onnellisuutta, iloa ja merkityksellisyyttä elämään. Hänen mukaansa yhteiskunta voi pyrkiä myös siihen, että tukiverkkoja vahvistettaisiin. Vanhemmat jäävät tutkimusten mukaan välillä liian yksin.

Lasten saaminen ei saa myöskään heikentää naisten urakehitystä tai asemaa työmarkkinoilla. Hyvä työllisyys edistää myös syntyvyyttä. Vanhemmat haluavat jälkikasvulleen vakaat lähtökohdat.

Kolmen eläväisen pojan äitinä voin rehellisesti sanoa, että välillä on ollut hermoissa pitelemistä, mutta en voisi enää kuvitellakaan elämää ilman lapsia. He ovat ylivoimaisesti parasta, mitä minulle on koskaan tapahtunut. Lapset ovat suurin lahja, jonka elämältä voi saada. Työpaikalta nimi ja kuva katoaa nopeasti, mutta perhealbumista ei koskaan.