Synnyttääkö parempi ajattelu parempaa elämää?

13.08.2023

Filosofi Esa Saarisen yhden tunnuslauseen mukaan synnyttää. Pohditaan asiaa kuitenkin hetki.

Tämän vuoden kevään ja kesän poliittinen ja yhteiskunnallinen vastakkainasettelu ja ilmapiirin kireys ovat saaneet minut etsimään jotain sellaista ajattelua, jolla voisi nousta väittelyn ja moralisoinnin yläpuolelle.

Tänä kesänä on käyty yhteiskunnallista keskustelua mm. siitä, millä tavalla valtamediaa saa kritisoida. Itse toivoisin enemmän hyviä uutisia ja neutraalisuutta uutisointiin. Klikkiotsikkokulttuuri on mielestäni vienyt uutisointia aiempaa raflaavampaan suuntaan enkä pidä tuota kehitystä hyvänä.

Yhtenä kauniina heinäkuisena päivänä selailin normaaliin tapaani eri medioiden uutisia. En löytänyt yhtään hyvää uutista. Lähinnä kylvettiin pelkoa; Maailma palaa, Golf-virta hyytyy, Ilmastonmuutos on sinun syytäsi, Asuntomarkkinoiden häviäjät jne. olivat otsikkoina.

Mitä tällä uutisoinnilla haetaan? Herkemmät ihmiset ahdistuvat tällaisesta jatkuvasta negaatioiden uutistulvasta.

Filosofi Esa Saarinen on luennoinut siitä, miten kukin voi itse pyrkiä käynnistämään oman ajattelun liikettä itselle sopivalla tavalla. Usein uudentyyppiselle ajattelulle tarvitaan ajattelun liike. Joskus alkusysäyksenä liikkeelle voi toimia ajatusten vaihto jonkun eri tavalla ajattelevan ihmisen kanssa.

Tällaiselle uudelle asialle tai ajattelulle täytyy kuitenkin antaa ensin mahdollisuus. Pitää uskaltaa tulla pois omalta mukavuusalueeltaan. Jos ajattelee aina, että on niin huono matematiikassa tai kielissä tms., että turha edes yrittää, niin oppiminen jää vajaaksi. Ihmisissä on paljon käyttämätöntä piilopotentiaalia, mutta sille pitää antaa ensin mahdollisuus ja joskus sitä pitää hieman houkutella esiin.

Sama pätee uusiin erityyppisiin ihmissuhteisiin. Joskus ensivaikutelma ei vastaa lainkaan todellisuutta tai kehityskaaren lopputulemaa. Ihmistä ei kannata tuomita lähtöasetelman perusteella. Niin tekemällä saatetaan menettää valtavan suuri määrä jotain uutta ja hyvää, jota siitä olisi voinut syntyä, jos olisi annettu edes mahdollisuus.

Yksi kaikkein ikävimmistä tavoista ajatella on toisten moralisointiin sortuva ajattelutapa. Se ei rakenna mitään hyvää. Se aiheuttaa lähinnä vain mielipahaa.

Länsimaisen filosofian isänä pidetään antiikin Kreikassa vaikuttanutta filosofi Sokratesia. Sokratesin näkemys oli, että tuntiessaan hyveen käsitteen, ihminen pyrkisi automaattisesti eri tilanteissa tekemään sen, mikä on hyvää.

On olemassa tiettyjä yhteiskunnallisia normeja siitä, mikä on hyvää ja mikä ei. Monesti asia ei ole niin yksiselitteinen. Eri ihmiset kokevat eri asioita hyväksi. Toisille saattaa olla hyvää matkustaa turistiksi maahan, joka elää turismista. Toisten mielestä taas turismia pitäisi rajoittaa. Elämä ei ole näin mustavalkoista. Näiden näkemysten välissä on monia, monia erilaisia vivahteita.

Jos aloittaa oman ajattelunsa kehittämisen etsimällä asioista erilaisia vivahteita, ollaan jo huomattavasti lähempänä Sokratesin ja E. Saarisen tunnuslauseita.