Uudet sanat rikastuttavat suomen kieltä

05.01.2024

Yksi vuoden kohokohdistani on, kun Kotimaisten kielten keskus (Kotus) julkaisee Suomen kielen uudissanatietokantaan kertyneitä uusia tai muuten ajankohtaisia vuoden sanoja. Vuonna 2023 sanoja kertyi reilut 5 000 kappaletta, joista 80 nostettiin vuoden sanojen listalle. Näistä pari pääsi Kielitoimiston sanakirjaan, joka on suomen yleiskielen sanakirja.

Kielitoimiston sanakirja ilmestyi tällä nimellä ensimmäisen kerran vuonna 2004. Kielitoimiston sanakirja on uusittu ja laajennettu versio Suomen kielen perussanakirjasta (1990-1994). Tätä ennen oli Perussanakirja ja sitä ennen Nykysuomen sanakirja (1951-1961).

Kieleen tulee jatkuvasti uusia sanoja. Suuri osa niistä on tilapäisiä ja ne katoavat pian, mutta osa vakiintuu ja päätyy lopulta uudissanoiksi Kielitoimiston sanakirjaan.

Uusien sanojen lisäksi kiinnostavia ovat mm. vanhojen sanojen uudet merkitykset sekä erityyppiset sanonnat.

Kun puhutaan suomen kielestä ja sen säilyvyydestä, on erotettava toisistaan nämä hetkelliset muotisanat ja uudissanat, jotka päätyvät suomen kieleen vakiintuneiksi sanoiksi.

Sitten on vielä vieraskieliset sanat, joita puhekielessä tuodaan suomentamatta puheeseen. Tätä kehitystä toivoisin suitsittavan, niin kotona kuin kouluissakin. Esim. "millä levelillä olet", pitää tietysti sanoa, että millä tasolla olet.

Meillä on erittäin hieno ja harvinainen suomen kieli. Vaalitaan sitä rakkaudella.

Kotuksen sanatietokantaan lisättäviä sanoja käytetään myös kielenhuollon ja tutkimuksen tarpeisiin. Uudet sanat kertovat vuoden tapahtumista ja ilmiöistä niin Suomessa kuin ulkomaillakin.

Kielitoimiston viime vuoden uusista sanoista olen poiminut tähän joitakin mielestäni eniten vuotta 2023 kuvaavia sanoja.

Ensimmäinen sana on ahneusinflaatio, jossa hintojen nostaminen ei perustu tuotantokustannusten todelliseen kasvuun, vaan pyrkimykseen suurentaa voittoja.

Toinen sana on avokonttorikoulu. Sillä tarkoitetaan koulurakennusta, jossa on paljon avointa tilaa ja vähän perinteisiä luokkahuoneita. Vuonna 2023 keskusteltiin paljon avointen oppimisympäristöjen meluisuudesta ja tarpeesta rakentaa avokonttorikouluihin väliseiniä. Avokonttorikoulujen arveltiin olevan myös yhtenä syynä suomalaisnuorten heikentyneisiin Pisa-tuloksiin.

Kaksoisviestintä taas on viestintää, jossa on joko tahatonta monitulkintaisuutta tai tarkoituksellisia piilomerkityksiä.

Nato-suksi on uudenlainen umpihankisuksi, jollaisia Naton hankintavirasto on tilannut suomalaiselta suksiyritykseltä Suomen armeijalle.

Sampanjasosialisti on luksuselämäntyylistä nauttiva, sosialismia kannattava henkilö.

Vakoilupallo on säähavaintopalloa muistuttava ilma-alus, joka kerää tiedusteluaineistoa vieraan valtion alueelta.

Mielenkiintoista on seurata, vakiintuuko esimerkiksi jokin näistä edellä mainitsemistani sanoista vai jäävätkö ne vain hetkellisen ilmaisun tarpeesta nousseiksi sanoiksi. Itse toivon, että suurin osa näistä kyseisistä sanoista jäisi vain tilapäisiksi vuoden 2023 sanoiksi. Vuodelle 2024 toivon runsaasti positiivisia uusia sanoja.