Ratkaisuja työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmaan

14.12.2021

Suomessa oli lokakuussa 2021 Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan 259 000 työtöntä työnhakijaa.

Työllisten määrä ohitti lokakuussa koronapandemiaa edeltävän huippunsa. Jatkuvaa kokoaikatyötä tekevien palkansaajia sen sijaan oli vähemmän kuin vuosi sitten.

Avoimia työpaikkoja oli lokakuussa 169 700. Se on 69 100 enemmän kuin vuosi sitten. Erityisen erikoista nykyisessä tilanteessa on se, että sekä työttömiä että avoimia työpaikkoja on paljon samoilta aloilta. Näin on varsinkin palvelu- ja myyntityöntekijöiden sekä rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden osalta.

Pitkäaikaistyöttömiä eli yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita oli 108 000. Heistä yli 50-vuotiaita oli 100 700.

Jos ajatellaan keskimäärin noin 55-vuotiasta ihmistä, niin hänellä on vielä kymmenkunta hyvää työvuotta jäljellä. Tuon ikäisenä ihminen on jo kokenut ja hänellä on paljon ns. hiljaista tietoa. Peräänkuulutan asennemuutosta työpaikoille yli 50-vuotiaiden osalta. Heidät pitäisi nähdä yrityksen hyvänä voimavarana ja pääomana.

Olen myös sitä mieltä, että osa-aikainenkin työ pitäisi olla kannattavampaa kuin kokonaan työtön. Tähän tarvittaisiin valtiovallalta nykyistä parempia kannustimia ja muutoksia työttömyystukijärjestelmään. Työnteon pitäisi aina olla kannattavampaa kuin työttömänä oleminen kuitenkin niin, että perustoimeentulo turvataan.

Suurimmalle osalle ihmisistä työ tekee hyvää. Työ tuo ainakin rutiinia arkeen, tarpeellisuuden tunnetta sekä kuuluvuuden tunnetta johonkin yhteisöön. Työ vähentää yksinäisyyden, masennuksen ja syrjäytymisen riskiä ja lisäksi sen pitäisi myös parantaa yksilön toimeentuloa. Vastaavasti se myös vähentää yhteiskunnalle työttömyydestä aiheutuvia erilaisia kustannuksia.

Miksi työvoima ja työpaikat kohtaavat nyt jotenkin huonosti Suomessa? Mainitsin aikaisemmin tässä kirjoituksessa jo kaksi syytä; ikäsyrjintä ja puutteet kannustin- ja työttömyysjärjestelmissä. Kolmanneksi syyksi nostaisin puutteet koulutuksessa. Pitäisi kouluttaa ihmisiä enemmän niille aloille, joilla esiintyy työvoimapulaa. Myös uudelleen koulutus pitäisi tapahtua nykyistä tehokkaammin ja helpommin. Työ on parasta lääkettä moneen asiaan.