Poliittinen satiiri herättää muutakin kuin hilpeyttä

19.03.2023

Ylen Luovien sisältöjen päätoimittaja Ville Vilén on osuvasti luonnehtinut poliittista satiiria seuraavasti: "Poliittinen satiiri on merkki terveestä demokratiasta. Hyvin tehtynä se kolkuttelee sovinnaisuuden rajoja, puhuttaa, ärsyttää ja naurattaa."

Poliittinen satiiri on tyylilajina monien katsojien ja lukijoiden rakastama, mutta kirjoittajille se lienee huumorin vaikein laji.

Demokratian erottaa diktatuurista erityisesti se, että demokratiassa jokaisella on oikeus tulla kuulluksi. Demokratiassa erilaiset mielipiteet pitää sallia ja ihmisten on ymmärrettävä, etteivät kaikki ajattele kaikista asioista samalla tavalla. Demokratiassa tarvitaan suhteellisuudentajua.

Poliittinen satiiri vaatii sen kohteilta kykyä itseironiaan. Toisille on yleensä helppo nauraa, mutta kun ironisointi osuu omalle kohdalle, niin se vaatii riittävää itsetuntoa ja itselle nauramisen taitoa.

Vaikka poliittisen satiirin kohteeksi joutuminen saattaa ärsyttää, niin hyvin toteutettuna poliittinen satiiri tekee yleensä loppujen lopuksi kunniaa itse vitsailun kohteelle. Satiirin kohteeksi päätyminen merkitsee yleensä julkisuutta ja on usein merkki siitä, että henkilö on ylittänyt jonkin oleellisen ja huomionarvoisen kynnyksen teoillaan tai puheillaan.

Taitavasti tehty poliittinen satiiri voi kohdistua myös jonkun henkilön asenteisiin. Poliittisen satiirin yhteydessä on ymmärrettävä, että itselle tärkeä periaate saattaa näyttäytyä jollekin toiselle ihmiselle huvittavalta.

Satiiri määritellään yleensä taiteen tyylikeinoksi, joka tarttuu todellisuuden ja ihanteiden eroavaisuuksiin ja kritisoi yhteiskunnan epäkohtia. Teoksen tekee satiiriksi nimenomaan sen sävy. Toisinaan satiiri saattaa olla liian ivallista tai pilkallista. Satiirin vaikutus riippuu myös kontekstista. Yleensä satiiri toimii tyylikeinona parhaiten, kun se vain aavistuksen puraisee, mutta ei ole liian ilkeä. Tämä on toki veteen piirretty viiva ja eri ihmiset kokevat eri asiat eri tavalla. Yleisesti yhteiskunnassa on kuitenkin olemassa tietyt sovinnaisuuden säännöt ja riittää, että pysyy niiden sisällä. Demokratiassa on siedettävä myös kritiikkiä.

Poliittinen satiiri tuo politiikan ja poliittiset päätökset lähemmäs kansaa kuin viralliset ja monesti vaikeaselkoiset pöytäkirjat. Erityisesti kunta- ja aluevaaleissa ihmisten äänestysinto ei ole ollut kovin korkea tällä vuosituhannella. Poliittinen satiiri on yksi keino tuoda vallanpitäjiä ja heidän ajamia asioita lähemmäs kuntalaisia ja kansalaisia.

Poliittisen satiirin tehtävä on tuottaa tilaa ajattelulle ja mahdollistaa se, että ihmiset kokevat asiat eri tavoin. Ja erilaiset kokemukset on sallittava. Toisen kokemus ei ole sen arvokkaampi tai oikeampi kuin toisen, vaan ne ovat samanarvoiset.

Keski-Uusimaa -lehdessä oli vuosia poliittisen satiirin tyylikeinoa hyödyntävä Keltainen Keskari -palsta. Sentyyppisille kirjoituksille olisi kyllä oma paikkansa edelleen. Onneksi mainio pilapiirtäjä Make sentään tuo piirroksillaan meille lukijoille iloa ja oivaltavuutta.