Oppiminen on meidän kaikkien vastuulla

02.09.2021

Viime vuosina peruskouluissa työskennellessäni mietin usein, koska päättäjät suostuvat myöntämään, että Suomen hieno koulujärjestelmä rapistuu kovaa vauhtia.

Mielestäni yksi kaikkein tärkeimmistä asioista Suomen koulujärjestelmässä olisi huomion keskittäminen koulun perusasiaan eli oppilaiden oppimiseen. Ja jotta tämä voisi edes jotenkin onnistua, niin opettajilla pitäisi olla työrauha keskittyä opettamiseen. Kun oppilaat oppivat, niin pääsääntöisesti kaikki muutkin asiat ovat silloin kohtuullisen hyvin. Nyt huomion vievät liiaksi kaikenlaiset muut asiat, kuten esimerkiksi ideologiset ajatukset inkluusion hienoudesta, uudet opetusmenetelmät, kuten yhteisopettajuus ja avoimet oppimisympäristöt, kielikysymykset ja kehityshankkeet.

Yksi paljon käytetty mittari eri maiden oppilaiden oppimisen tason mittaamiseen on pitkään ollut PISA-tutkimus (Programme for International Student Assessment). Suomen huippuvuosi oli vuonna 2003, jolloin Suomi oli ykkönen kaikilla kolmella mittarilla mitattuna; lukeminen, matematiikka ja luonnontieteet. Vuoden 2018 tuloksissa Suomi menestyi edelleen hyvin, mutta tason heikkeneminen on ilmeinen ja varsin huolestuttava. Vuonna 2018 Suomen sijoitukset olivat: lukeminen 7., matematiikka 16., luonnontieteet 6.

Mikä Suomen koulujärjestelmästä teki yhden maailman parhaista? Mielestäni ainakin seuraavat seikat: korkeatasoiset opettajat, peruskoulujärjestelmä, käytännössä toimivat opetussuunnitelmat, sopivat opetusmenetelmät, sopivan kokoiset koulut ja opetusryhmät sekä muu yhteiskunnan tuki.

Erityisen huolissaan pitää olla tasoerojen kasvusta oppilaiden välillä ja suuresta kuilusta tyttöjen ja poikien välillä. Poikien oppimistulosten lasku on mielestäni dramaattinen. Minulla itselläni on kolme alaikäistä poikaa. Yksi asia varmuudella auttaisi - enemmän miesopettajia. Pojat ovat yleensä innoissaan miesopettajista.

Lopuksi vetoan kaikkiin opetus- ja koulutusalan ammattilaisiin, päättäjiin, huoltajiin sekä lapsiin/nuoriin itseensä. Meiltä kaikilta tarvitaan nyt asennemuutosta. Suomi tarvitsee osaajia nyt ja tulevaisuudessa. Vain opettelemalla voi oppia ja tulla osaajaksi.