Mistä kohtuullisuutta sähkön hintaan?

02.12.2022

Sähkö on luonteeltaan sellaista, että sen varastoiminen on hankalaa. Siksi sitä tuotetaan joka hetki vain sen verran kuin juuri silloin tarvitaan. Energiankäytön huippuja on kuitenkin vaikea sovittaa juuri siihen hetkeen, kun sattuu tuulemaan navakasti.

Markkinat sovittavat kysyntää ja tarjontaa yhteen hinnan avulla.

On hyvä tiedostaa, että jos yhteisiä sähkömarkkinoita ei olisi ollut, niin suomalaiset olisivat maksaneet sähköstä paljon enemmän viimeiset 20 vuotta. Hintaan on vaikuttanut alentavasti Ruotsin ja Norjan edullinen vesivoima.

Nykyinen poikkeuksellinen maailmantilanne on paljastanut sähkömarkkinoiden valuvikoja. Sähkön hintavaihtelu on suurta ja vaikeasti ennustettavaa. 

Ne sähköä myyvät yritykset, joiden tuotantokustannukset eivät ole merkittävästi nousseet, voivat takoa tällä hetkellä huipputulosta.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on aloittanut selvityksen joidenkin sähköyhtiöiden osalta siitä, onko sähköyhtiöiden suurille hinnankorotuksille pitäviä perusteita eli ovatko hinnankorotukset perustuneet yhtiöiden omien hankintahintojen nousuun. Asia on määritelty sähkömarkkinalaissa.

Olisi toivottavaa, että sähköyhtiöt itse pidättäytyisivät liian korkeista tuottotavoitteista ja osoittaisivat solidaarisuutta näissä vaikeissa poikkeusolosuhteissa. Kuluttajien maksukyky on lopussa.

Sähköyhtiöiden "ylisuurille" tuotoille on esitetty ns. windfall-veroa eli tuulentuomien voittojen veroa, joka voitaisiin valtion toimesta jakaa jollain periaatteella kansalaisille kohtuullistamaan kallista sähkölaskua.

Yritykset maksavat kyllä voitoistaan veroa valtiolle. Lisäverottamisen sijaan kannattaisin ennemmin yksityisten kuluttajien sähköveron alennusta väliaikaisesti esim. talvikuukausilta. Mielestäni se kohdistuisi kaikille sähkölaskuja maksaville ja olisi tukia tasapuolisempi. Erilaisia tukia maksettaessa keskiluokka yleensä unohdetaan. Joulukuussa voimaan astunut sähkön myynnin arvonlisäveron alennus (24% -> 10%) tuo toki pientä helpotusta sähkölaskuun.

Koska EU on tehnyt virhearvion luottaessaan liikaa venäläisen energian varaan, nopeasti vaikuttavia vaihtoehtoja sähkön hinnan laskemiseksi ei oikein tunnu löytyvän. Monet asiantuntijat ovat todenneet, että nopeita keinoja sähkölaskun pienentämiseen ovat lähinnä vain sähkön käytön vähentäminen ja käytön ajoittaminen alhaisen sähkön kulutuksen ajankohtiin.

Sähkön tuotantoa tarvittaisiin lisää, mutta ydinvoimaloita ei hetkessä pystytetä.

Mahdollinen sähköpula saattaa aiheuttaa kiertäviä sähkökatkoja. 

Sähkövoimatekniikan asiantuntijat ovat esittäneet, että kiinteistöjen sähkön kulutusta voisi kulutuksen huippukuormitusten hetkillä säädellä etäluettavan mittarin avulla ja kytkeä esim. lämmitys hetkeksi pois päältä ja ohjata sähköä yhteiskunnan kriittisiin toimintoihin.

Kaliforniassa oli viime kesänä helteiden aikaan käytäntö, että kun sähkön käyttö uhkasi ylittää tarjonnan, niin asukkaille lähetettiin tekstiviesti, jossa pyydettiin alentamaan hetkellisesti sähkön kulutusta. Tämän avulla siellä säästyttiin sähkökatkoilta.