Miksei omasta koulusta kysytä myös lapsilta? - Minä kysyin

26.04.2021

Tuusulan kouluverkosta on keskusteltu paljon erityisesti viimeisen reilun puolen vuoden aikana. Monet sanovat, että vastakkainasettelun aika on ohi. Tuolta vastakkainasetteluajatukselta ei kuitenkaan oikein voi välttyä Tuusulan kunnan palveluverkkosuunnitelmaa lukiessa. Siinä puhutaan isoista kouluista ja pienistä kouluista. Lisäksi siinä puhutaan keskusta-alueista ja haja-asutusalueista. Miksi pitäisi valita jompikumpi? Ne kaikki ja kaikki siltä väliltä mahtuvat kyllä Tuusulaan. Tuusula on maantieteellisesti laaja alue. Kunta voi edesauttaa kylien pitämistä elinvoimaisina siten, että myöntää sinne nykyistä helpommin rakennuslupia, ja maanomistajat voivat omalta osaltaan auttaa asiaa myymällä rakennuspaikallisia tontteja.

Tuusulassa suunnitellaan parhaillaan isoja koulukampuksia huonokuntoisten koulujen tilalle ja samalla on mietitty, mitä tehtäisiin pienille kouluille. Tuolle miettimiselle ei ole tarvetta, koska on olemassa yksi erittäin hyvä ja samalla kokonaisuuden kannalta paras vaihtoehto. Pienille terveille kouluille ei nimittäin tarvitse tehdä mitään erityistä. Tätä näkemystä puoltaa myös tässä kirjoituksessa myöhemmin esitettävät kyselyn tulokset. Annetaan niiden pienten koulujen siis olla ja palvella alueen lapsia lähikouluna, kuten tähänkin saakka ja rakennetaan niistä uusista koulukampuksista sopivan kokoisia Tuusulaan. Tehdään siihen koulun yhteyteen yhteiskäyttötiloja, jotka joustavat oppilasmäärän mukaan. Jos lähialueella oppilaita on reilusti normaalia tai ennustetta enemmän, pienennetään vähän muiden koulukampuksen käyttäjien tiloja ja jos oppilaita on ennustettua vähemmän, niin muiden käyttäjien käyttöön voidaan vastaavasti antaa enemmän kampuksen tiloja. Ei tarvitse teetättää ulkopuolisilla erilaisia selvityksiä tämän asian ratkaisemiseksi, kun siihen on jo olemassa hyvä ratkaisu. Yhtään pientä koulua ei pidä eikä saa lakkauttaa siksi, että 5-10 kilometrin päähän väestöpohjaan nähden mahdollisesti liian isoksi rakennettuun kouluun saataisiin riittävästi oppilaita.

Tuusulan kunta kyllä hienosti kysyy huoltajien näkemyksiä ja mielipiteitä lastensa koulusta ja koulunkäynnistä säännöllisesti. Mielestäni lasten ääni on kuitenkin jäänyt liian vähälle erilaisissa keskusteluissa ja kyselyissä. Siksi kysyin pienten koulujen oppilailta ja heidän huoltajiltaan, mitä mieltä he ovat kouluistansa. Vastaukset olen kerännyt Tuusulan kahdeksan eri pienen alakoulun oppilaiden ja heidän huoltajiensa vastauksista. Itse en ole huoltajan ominaisuudessa tähän vastannut. Nostan esiin asioita, joita useat vastaajat ovat tuoneet esiin.

60 % oppilaista kertoi viihtyvänsä koulussaan erinomaisesti, 35 % viihtyy hyvin ja 5 % viihtyy melko hyvin. 45 % oppilaista vastasi, että koulussa parasta ovat kaverit. Joskus kuulee sanottavan, ettei pienessä koulussa olisi tarpeeksi kavereita. Tämän kyselyn tulos ei tue tuota väitettä, vaan nimenomaan parasta olivat kaverit (myös yli luokkarajojen), yhteisöllisyys ja hyvä me henki.

Oppilaat pitivät omassa koulussaan erityisesti siitä, ettei koulu ole liian iso, mutta siellä on iso piha ja siitä, että kaikki tuntevat toisensa. 45 % oppilaista ei osannut sanoa mitään, mikä voisi olla omassa koulussa paremmin. 22 % lapsista oli sitä mieltä, että kouluruoka voisi olla parempaa (tämä vastaus tosin korostui yhden yksittäisen koulun kohdalla).

Huoltajista 39 % arvosti lastensa kouluissa erityisesti sitä, että kaikki tuntevat siellä toisensa niin lapset kuin vanhemmat. 47 % piti erityisen hyvänä sitä, että koulu on pieni ja turvallinen lähi/kyläkoulu. 31 % piti opetusta ja opettajia erityisen hyvinä. 27 % huoltajista mainitsi erityisen hyvänä asiana myös sopivat ryhmäkoot ja koulun hienon ympäristön. 42 % huoltajista ei osannut sanoa mitään, mikä voisi olla heidän lapsensa koulussa paremmin. Jotkut huoltajat sanoivat ainoaksi huolekseen sen, että koulun tulevaisuus on jatkuvasti vaakalaudalla.