Kylästä kyläkeskukseksi

18.11.2021

Suomen sanojen alkuperästä kertovassa teoksessa (Gummerus 1922) määritellään kylä taloryhmäksi (maaseudulla) tai pitäjän osaksi. Lähietäisyydellä toisistaan sijainneet maatilat ovat muodostaneet perinteisesti kylät Suomessa. Kyläyhteisöille on kautta aikain ollut tyypillistä vahva yhteishenki ja -toiminta.

Kylätyypit Suomessa voidaan luokitella yleisesti viiteen ryhmään; asemakylä, asumakylä, rekisterikylä, talouskylä ja kylätoiminnallinen kylä.

Miellän Tuusulan kylät ennen kaikkea kylätoiminnallisiksi kyliksi. Niissä alueen asukkaat toimivat yhdessä vapaaehtoisesti ja -muotoisesti. Tuusulan kylissä kylä on suurin piirtein sama kuin entinen koulupiiri. Kylän keskus ja sydän on koulu. Se on mittaamattoman arvokas eikä sen määrittämiseen sanat riitä. Eivät edes minulla.

Itse ajattelen hyvin vahvasti niin, että ilman koulua kylä menettää ns. itsenäisen asemansa. Koulu tarvitaan alueen asukkaita yhdistäväksi tekijäksi, vetovoimatekijäksi ja tulevaisuuden elinvoimaisuuden turvaamiseksi. Uusia nuoria ihmisiä tai lapsiperheitä ei juuri muuta alueelle, jos siellä ei ole alakoulua. Tätä asiaa on tutkinut mm. erikoistutkija Olli Lehtonen (2021).

Jos ajattelen kotikuntaani Tuusulaa, niin tämähän on varsinainen kylien kehto mitä parhaimmalla ja keskeisimmällä paikalla eteläisessä Suomessa. Siitä huolimatta Tuusulan päättäjät ovat jo vuosia unohtaneet kehittää arvokkaita kyliä keskittyen postimerkkimäisesti vain yksittäisiin alueisiin Tuusulan kuntakeskuksissa (Hyrylä, Jokela, Kellokoski). Nyt on korkea aika alkaa suunnitella kunnan kokonaisuutta, johon myös kyläkeskukset oleellisena osana kuuluvat.

Tuusulassa on asukkaita n. 39 000, joista n. 4 600 asuu haja-asutusalueilla. Se on n. 12 %. Jos tuon prosenttiosuuden mukaan laskee suoraan Tuusulan talousarvion 2022 verotuloista, niin se on n. 25 miljoonaa euroa vuodessa. Se on Tuusulan kokoisella kunnalle sen suuruinen summa, ettei sitä ole varaa kenelläkään aliarvioida. Tuota summaa vastaan tarvitaan kunnalta palveluna minimissään alakoulu, lähikoulu tai kyläkoulu, miten kukin asian haluaa ilmaista. Tarvitaan myös riittävästi uudisrakentamista, jotta kylästä voi muodostua kyläkeskus.