Kokoomuksen maahanmuutto-ohjelmassa on konkreettisia ratkaisuehdotuksia

10.08.2021

Heinäkuun lopulla kiinnitin huomiota uutisvirrassa huomaamaani listaan, jossa mielestäni varsin konkreettisesti listattiin erilaisia toimenpiteitä turvapaikanhakijoiden kotoutumisen parantamiseksi. Olin yllättänyt siitä, että se oli ylipäätään jonkin poliittisen puolueen laatima. Ajattelin, että se olisi ollut jonkin tämän kyseisen aihealueen asiantuntijaryhmän laatima esitys. En tunnistanut siitä poliittisia vivahteita, vaan mielestäni se oli ratkaisukeskeinen ja käytännöllisiä asioita sisältävä ohjelma.

Opettajana työskennellessäni pääsin näkemään ja seuraamaan maahanmuuttajien ja heidän lastensa arkea. Näiden omien kokemusteni myötä tunnistin näistä kansanedustaja Pia Kauman työryhmän laatiman maahanmuutto-ohjelman kohdista useita todellisia elävässä elämässä esiintyviä haasteita. Ratkaisuesitykset tuntuivat pääosin mahdollisilta toteuttaa myös käytännössä.

Maahanmuutto-ohjelman kohdassa kolme esitetään, että pysyvän oleskeluluvan edellytykseksi asetettaisiin työpaikka sekä riittävä kielitaito ja tuntemus suomalaisesta yhteiskunnasta. Työpaikan saaminen edellyttää käytännössä vähintään työelämässä tarvittavia perustietoja ja -taitoja. Niiden saavuttamiseksi tarvitaan oikeanlaista koulutusta. Riittävä kielitaito (suomi tai ruotsi) on mielestäni perusteltua siksi, että paikallisen kielen tuntemus auttaa yhteiskuntaan integroitumisessa. Yhteisen kielen avulla on helpompi tutustua paikallisiin ihmisiin ja kulttuuriin. Korostan, että puhun tässä koko ajan humanitäärisestä maahanmuutosta eikä turvapaikanhakijalla välttämättä ole myöskään englannin kielen taitoa tai edes lukutaitoa. Myös maahanmuuttajien lasten kommunikointi ja oppiminen suomenkielisessä koulussa helpottuu, mikäli opetuskielen taito sekä lapsella että huoltajilla on riittävä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Ohjelman kohdassa kahdeksan esitetään, että nimettäisiin tukihenkilöitä maahanmuuttajien tueksi. Monet turvapaikanhakijat saapuvat yksin tai vain lähimmin perheensä kanssa. Omasta kokemuksesta tiedän, että tukihenkilö tai tukiperhe auttaa valtavasti maahanmuuttajaa varsinkin maahantulon alkuvaiheessa. Maahanmuuttajan ei tarvitse tällöin olla aivan yksin ja hänellä on tietynlainen paikallinen opas tukenaan.

Kokoomuksen maahanmuutto-ohjelmassa yhdistyy mielestäni sekä taloudellisia että inhimillisiä elementtejä. Tästä on hyötyä sekä Suomen valtion talouden kantokyvylle että ihmisten omaan arjesta selviytymiseen.