Elämisen taidetta - ja tiedettä

13.07.2022

Pieni, suuri kaupunki (Kerava), Järvenpää - Elinvoimainen kulttuurikaupunki, Ylpeästi lande (Nurmijärvi), Elämisen taidetta (Tuusula), Aurinkoa arkenakin (Naantali), Arktinen pääkaupunki (Rovaniemi), Puhdasta kultaa (Kittilä) ovat tässä esimerkkeinä Suomen kuntien ja kaupunkien käyttämistä sloganeista eli iskulauseista.

Kunnat ja kaupungit ovat enenevässä määrin alkaneet markkinoida itseään erilaisin sloganein. Tällä pyritään lisäämään kunnan houkuttelevuutta. Hyvän sloganin pitäisi kertoa jotain kunnan erityispiirteistä. Joka kerta iskulause ei kuitenkaan osu kohdilleen. Bränditutkija Ulla Hakalan (Seura-lehti 1.7.2021) mukaan näihin sloganeihin kannattaisi satsata. Hän toteaa myös: "Jos kunnan strategia ei ole selkeä, sloganistakaan ei tule selkeä."

Jotkut kunnat käyttävät paras paikka elää - tai keskellä kaikkea -tyyppiä lauseita. Se ei välttämättä kuitenkaan ole paras tapa houkutella ainakaan uusia asukkaita. Uusi paikkakunta ei aina tunnu heti kodilta, maailman parhaalta paikalta tai olevan keskellä sitä, mitä muuttoa harkitseva pitää keskeisenä paikkana.

Turun yliopiston kuntaslogankyselyn (2021) saatesanoissa lukee: "Onnistunut kuntaslogan kiteyttää kunnan toiminnan ytimen, edistää kunnan muistettavuutta ja erottaa sen muista kunnista myönteisesti."

Kuntamarkkinointia pidetään vaikeana eivätkä ihmiset tunnista kuntia sloganien perusteella kovinkaan hyvin. Edellä mainitussa Turun yliopiston kyselyssä mitattiin, kuinka hyvin ihmiset tunnistavat kuntalauseita. Lähialueiden kuntien sloganit tunnistettiin hyvin, mutta kauempana kotikunnasta olevien kuntien sloganit tunnistettiin melko heikosti.

Kotikuntani Tuusula on joitakin vuosia käyttänyt slogania Elämisen taidetta. Se sopii Tuusulaan kyllä hyvin. Tuota lausetta on varmasti inspiroinut Tuusulanjärven kuuluisa taiteilijayhteisö (Aho, Enckell, Erkko, Halonen, Järnefelt, Sibelius, Soldan-Brofeldt), joka eli Tuusulanjärven ympäristössä suunnilleen 100-150 vuotta sitten kansallisromantiikan ilmapiirissä.

Niin ylpeä kuin tuosta taiteilijayhteisöstä ja tuusulalaisista sukujuuristani olenkin, niin enemmän tiedeihmisenä ehdottaisin ainakin jossain yhteydessä lisättäväksi tiedettä-sanan Tuusulan kunnan sloganiin - Elämisen tiedettä ja taidetta.

Kunnalla voi olla useita sloganeita eri tarkoituksiin. Erityisen ihastunut olen matkailuesitteissä 2021 ja 2022 käytettyyn lauseeseen Kulttuurin nälkään, elämän janoon - Tuusula.